Home » Adli Bilimler » Adli Dilbilim Nedir? – Herkesin Bilmesi Gerekenler
criminal-forensics

Adli Dilbilim Nedir? – Herkesin Bilmesi Gerekenler

Öncelikle, Adli Dilbilim, dilbilimin alt dalıdır ve dil, kanun ve suç arasındaki ilişkiyi inceler. Genellikle yasa dilinin, yasal metinlerin incelemesi olarak bilinir. Terim olarak “adli dilbilimi” ilk defa 1968 yılında, kendi kızını öldürmekle suçlanan ve İngiliz mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Timothy John Evans davasını incelemek için, Dilbilim profesörü Jan Svartvik kullanmıştır.

criminal-forensics

 

Adli ve kriminal soruşturmalarda dil ile ilgili delillerin analizinde dilbilimcilerin yardımı istenir. Tabi ki de insan hayatı iletişimden bağımsız değildir. İletişim, ‘adli kişiler’ ve ‘sıradan kişiler’ arasındaki dilsel etkileşimi tanımlayan, suç iletişiminde önemli bir rol oynar. Burada ‘adli kişi’ ile belirtilmek istenen tanım; kanun koyucuları, düzenleyicileri, polis memurlarını içerir. Hem yazılı hem de sözlü dil adli dilbilimci tarafından incelenir. Adli metinler; kanun metinlerini, çevriyazıları (transcriptions), şüpheliye karşı casus kayıt sonuçlarını ve hukuk ve adalet sisteminde soruşturma amacıyla kullanılan her tür metni içerir.

Adli Dilbilim Nedir ve Nasıl İşler?

Profesyonel bir adli dilbilimciden, bir dava ile ilgili metindeki kanıt üzerinde dilsel analiz gerektiren mahkemede, uzman tanık olarak görüşleri istenebilir. Sorgulama ve soruşturma süreçlerinde, adli dilbilimci, örneğin kayıt altına alınmış bir ses kaydının fonetik analizinde sorgu görevlilerine yardımcı olabilir. Birçok durumda, fonetik analiz, kayıttaki sesin kime ait olduğunu bulmak için kullanılabilir.  Bir adli dilbilimci, davalı için kabul edilen mahkeme kararını bile iptal ettirebilir.

Adli Dilbilimin Dalları

Adli dilbilimin dalları; akustik fonetik, söylem çözümlemesi ve anlambilimdir.

Akustik fonetik: İnsan sesi ile dilbilimi birleştiren bir çalışma alanıdır. Bir kişinin, konuşma stilini adli bir vakada kanıt olarak incelemeyi içerir.  Bazı adli davalar, cep telefonları gibi, iletişim teknolojisi ile birlikte çalışmaktadır. Bir iletişim aracı olan cep telefonu, suçluların bulunması açısından daha çok ulaşım aracı olarak da kullanılır. Kaydedilen konuşmalar, suça konu olan adli vakadaki ses ve şüphelinin sesinin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Eğer soruşturma buna göre yapılırsa, şüpheli bu durumu inkar edemeyecektir.

 

Söylem çözümlemesi belki de adli dilbilimin en iyi alt dalı olabilir. Söylem çözümlemesi belirli bir alanda -özellikle politika dilindeki- dil kullanımının incelenmesidir. Bir belgenin içeriğinde genel bir ilişkisi vardır. Davada belgelerin geçerliliğini kanıtlamak için söylem çözümlemesinden yararlanılır.  Hukuki davalarda belgeler genellikle ikiye ayrılır: resmi ve gayrı resmi belgeler. Söylem çözümlemesi; iletilmek istenen mesajların kanunu ihlal edenler tarafından nasıl düzenlendiği, kullanıldığı ve anlaşıldığını, adli uzmanların görmelerine olanak sağlar.
Genel anlambilim dilin anlam bilgisini açıklar. Hukuki kullanım açısından bir dilin anlamı açık, basit, anlaşılırdır. Bu nedenle, anlam olarak bildiğimiz sözcüksel ve dilbilgisel anlamdır. Bir davada uzmanlar kanıt olarak bir kelimenin, tamlamanın veya bir cümlenin sadece sözlükteki anlamı veya yazılı olarak kağıt üzerindeki anlamına güvenemezler. Bu nedenle, bir dilin anlamı kapsamlı ve bağlam tabanlı olmalıdır.

Kaynak: http://notesgoogle.com/what-everyone-must-know-about-what-is-forensic-linguistics/

About Leyla AYDIN

Check Also

Adli dilbilim dava çalışması örneği

Adli Dilbilim Bir Vaka Çalışması Örneği

Adli Dilbilim Bir Vaka Çalışması Örneği Robert A. Leonard Amerikalı bir dilbilimci. Columbia Üniversitesi’nde okurken …

Leave a Reply