Home » Adli Bilimler » Adli Bilişim » BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA
bilgisayarlarda-arama-elkoyma
bilgisayarlarda-arama-elkoyma

BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA

BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 134. maddesinin başlığı olan “BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA” bölümü ile ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağız.

Bu maddeye günümüzde bir çok soruşturmada sıklıkla başvurulmaktadır. Öncelikle maddenin içeriğini paylaşarak başlamak istiyorum;

Madde 134 – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.

Maddede bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve bilgisayar kütüklerinde yapılacak aramaların sadece başka türlü delil elde edilememesi halinde başvuracağı en başında açık olarak ifade edilmesine rağmen neredeyse tüm soruşturmalarda ilk olarak BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA için karar çıkartılmaktadır. Çünkü bu durum en kolay yöntem olduğu için ilk olarak başvurulan araçtır.

bilgisayarlarda-arama-elkoyma

Ancak bu maddeye neredeyse tüm yargılamalarda bir zorunluluk gibi başvurulması kolaya kaçmadan başka bir şey değildir. Temel olarak başkaca delil elde etme imkanı varken bu maddeye başvurulması uygun değildir.

Madde ayrıca söz konusu malzemelerin kopyalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından gecikme olmaksızın iade edilmesini ifade etmektedir. Bu durum özellikle saniyelerin bile kıymetli olduğu bilişim sektöründe kişilerin/kurumların mağdur olmaması için alınmış bir önlemdir. Bu cihazların uzun süre tutulması durumunda ciddi maddi zararlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca söz konusu maddenin alt bentlerinde de bu işlemlerin yapılması esnasında alınacak önlemler ve diğer konular hakkındaki açıklamalar yer almaktadır. Ama söz konusu maddenin günümüzdeki suçlarda bilişimin etkisi de arttığından daha kapsamlı olmasına ve bu işlemler hakkında akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç vardır.

About Kamil ÇETİN

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilimler Doktora Öğrencisi

Check Also

mimar-olmak-istiyordum-adli-bilimler-uzmani-oldum

Prof. Dr. Sevil Atasoy; Mimar olmak isterken adli bilimler uzmanı oldu

Prof. Dr. Sevil Atasoy; “Mimar olmak istiyordum adli bilimler uzmanı oldum” İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenlenen Üniversite …

Leave a Reply