Home » Adli Bilimler » Adli Jeoloji

Adli Jeoloji

Adli Bilimlerde Toprak İncelemeleri (Adli Toprak, Adli Jeoloji)

Adli Bilimlerde Toprak İncelemeleri (Adli Toprak, Adli Jeoloji) Soil Investigation at The Forensic Sciences (Forensic Soil/Forensic Geology) Murat MERT * Adli Jeoloji Uzmanı  muratmert78@hotmail.com Özet Toprak, Jeoloji biliminin kabul görmesi ile beraber literatüre giren, magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlerle oluşan kayaçların, atmosferik etkilerle (aşınma, rüzgar, meteorik sular gibi) parçalanması sonucu oluşan inorganik ve organik materyalleri bünyesinde barındıran oldukça karmaşık bir …

Read More »